تبلیغات
شب های آرزو - فراموشی...
گاهی ترس تمام وجودم را فرامی گیرد :ترس از فراموش شدن .گاهی می خواهی تنها باشی ولی به اشتباه همه فراموشت می کنند و تو را با فراموشی تنها می گذارند . فراموشی پلی است به گذشته پلی که گذشته و خاطره هایت را به یاد می آورد و آن جاست که تو می ترسی چون در اوج یادآوری خاطره هایت فراموش می شوی...
                                                                                                 ش.شطبقه بندی: آموزنده، اجتماعی، فرهنگی، جملات زیبا،

تاریخ : چهارشنبه 12 شهریور 1393 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : شیوا . | نظرات