تبلیغات
شب های آرزو - نقطه ی ثقل...
درست وقتی سنگینی نگاه دیگران را احساس میکنی که در این دنیای غریبه به سبکی و آزادی مطلق زندگی کنی .نمیدانم چرا دیدن یک چهره ی آزاد این قدر برای همه عجیب و باور نکردنی است ؟ این که آیا آن ها آزادی را از خودشان گرفته اند یا من گرفتار نگاه آن ها هستم در حد توان قضاوتی من نیست ولی یک چیز قابل قضاوت است این که:نقطه ی ثقل دنیا در معلق ترین و آزادترین حالت ممکن قرار دارد.
تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : شیوا . | نظرات